Przejdź do treści głównej

Zmiana wejścia do Międzynarodowego Centrum Kongresowego
Change of entry to the International Congress Centre


2020-01-21 07:59

English Co musisz wiedzieć przed konferencją?

1. Wejście do MCK

Międzynarodowe Centrum Kongresowe (MCK), w którym odbędzie się konferencja, zlokalizowane jest w samym centrum Katowic, tuż obok słynnej hali widowiskowo-sportowej „Spodek”. W dniu konferencji do MCK dostępne będzie wyłącznie wejście od ulicy Olimpijskiej (od strony NOSPR).Entrance to ICC from Olimpijska Street/ Wejście do MCK od ulicy Olimpijskiej

2. Wejście na scenę audytoryjną

Aby dotrzeć na scenę audytoryjną, wchodząc do MCK od strony ulicy Olimpijskiej, najlepiej wybrać WEJŚCIE C, a następnie kierować się na dół schodami po lewej stronie od wejścia. Można również skorzystać z windy w pobliżu schodów ruchomych i zjechać nią na poziom Holu dolnego (poziom 0), gdzie znajduje się wejście na scenę audytoryjną (dolna część sali).

Plan of the ICC/ Plan MCK

3. Punkt informacyjny i rejestracja

Przy wejściu od ulicy Olimpijskiej znajdować się będzie punkt informacyjny konferencji. Natomiast rejestracja uczestników konferencji będzie ulokowana przy wejściu do foyer sceny audytoryjnej.

4. Szatnie

Szatnia dedykowana uczestnikom konferencji znajdować się będzie w strefie foyer sceny audytoryjnej.

Więcej informacji na temat MCK, dojazdu i parkingu znaleźć można w artykule Lokalizacja i dojazd do MCK lub na stronie Międzynarodowego Centrum Kongresowego.

rurek

Polish >

 

What do you need to know before the conference?

1. Entrance to the ICC

The International Congress Centre (ICC), where the conference will be held, is located in the very centre of Katowice, next to the famous "Spodek" Sports and Entertainment Arena. On the day of the conference only the entrance from Olimpijska Street (from the side of National Polish Radio Symphony Orchestra) will be available.

Entrance to ICC from Olimpijska Street/ Wejście do MCK od ulicy Olimpijskiej

2. Entrance to the auditorium stage

To reach the auditorium stage, entering the ICC from the side of Olimpijska Street, it is best to select INPUT C and then head down the stairs on the left side of the entrance. You can also use the elevator near the escalator and take it to the Lower Lobby level (level 0), where the entrance to the auditorium stage is located (lower part of the hall).

Plan of the ICC/ Plan MCK

3. Information desk and registration

There will be an information desk at the entrance from Olimpijska Street. The registration of conference participants will be located at the entrance to the foyer of the auditorium.

4. Cloakrooms

The cloakroom dedicated to the conference participants will be located in the foyer zone of the auditorium.

More information about the ICC, access and car park can be found in the article How to reach ICC or on the website of the International Congress Centre.

Poleć innym (Recommend):
Facebook G+ Twitter Pint.