Przejdź do treści głównej

Transformacja Regionów Górniczych – jak podążać za "zieloną zmianą" w sprawiedliwy sposób

Panel dyskusyjny dotyczący rekomendacji na przyszłośćTransformacja Regionów Górniczych – jak podążać za "zieloną zmianą" w sprawiedliwy sposób.

Panel discussion on recommended directions for the futureCoal Regions in Transition – how to follow the "green change" in a just way.
 
Katowice, 27.01.2020

Spotkanie informujące o Funduszu Sprawiedliwej Transformacji i otwarcie konferencji

Spotkanie informujące o Funduszu Sprawiedliwej Transformacji i otwarcie konferencji przez Komisarz ds. Polityki Spójności i Reform Elisę Ferreirę, Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej RP Małgorzatę Jarosińską-Jedynak i Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Klimatu RP Adama Guibourgé-Czetwertyńskego.

Information meeting on the Fair Transformation Fund and the opening of the conference by EU Commissioner for Cohesion and Reforms Elisa Ferreira, Marshal of the Silesian Voivodeship Jakub Chełstowski, Minister for Funds and Regional Policy RP Małgorzata Jarosińska-Jedynak and Undersecretary of State, Ministry of Climate RP Adam Guibourgé-Czetwertyński.
 

Katowice, 27.01.2020

Konferencja prasowa
Press conference

Konferencja prasowa dot. konferencji "W kierunku zielonej gospodarki" z udzialem Komisarz ds. Polityki Spójności i Reform Elisy Ferreiry, Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej RP Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak i Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Klimatu RP Adama Guibourgé-Czetwertyńskego.

Press conference on the conference "Towards a green economy" with participation of EU Commissioner for Cohesion and Reforms Elisa Ferreira, Marshal of the Silesian Voivodeship Jakub Chełstowski, Minister for Funds and Regional Policy RP Małgorzata Jarosińska-Jedynak and Undersecretary of State, Ministry of Climate RP Adam Guibourgé-Czetwertyński.

Katowice, 27.01.2020