Przejdź do treści głównej

Spotkanie informujące o Funduszu Sprawiedliwej Transformacji i otwarcie konferencji
Information meeting on the Fair Transformation Fund and the opening of the conference


Spotkanie informujące o Funduszu Sprawiedliwej Transformacji i otwarcie konferencji przez Komisarz ds. Polityki Spójności i Reform Elisę Ferreirę, Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej RP Małgorzatę Jarosińską-Jedynak i Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Klimatu RP Adama Guibourgé-Czetwertyńskego.

Information meeting on the Fair Transformation Fund and the opening of the conference by EU Commissioner for Cohesion and Reforms Elisa Ferreira, Marshal of the Silesian Voivodeship Jakub Chełstowski, Minister for Funds and Regional Policy RP Małgorzata Jarosińska-Jedynak and Undersecretary of State, Ministry of Climate RP Adam Guibourgé-Czetwertyński.
 

Katowice, 27.01.2020

Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.