Przejdź do treści głównej

Program
Programme

Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach /
Location: International Congress Centre in Katowice


27 stycznia 2020 / 27 January 2020


Spotkanie informujące o Funduszu Sprawiedliwej Transformacji / Information meeting on the Fair Transformation Fund

10:00 – 11:30 Powitanie (Scena Audytoryjna) / Welcoming (Auditorium stage):

 • Jakub Chełstowski, Marszałek Województwa Śląskiego / Marshal of the Silesian Voivodeship

     Wystąpienia / Speeches:

 • Elisa Ferreira, Komisarz ds. Polityki Spójności i Reform / Commissioner for Cohesion and Reforms, European Commission
 • Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej RP / Minister for Funds and Regional Policy RP
 • Adam Guibourgé-Czetwertyński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu RP / Undersecretary of State, Ministry of Climate RP

Dyskusja / Discussion

11:30-12:00 Konferencja prasowa (tłumaczenie symultaniczne) / Press conference (simultaneous translation):

 • Elisa Ferreira, Komisarz ds. Polityki Spójności i Reform / Commissioner for Cohesion and Reforms, European Commission
 • Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej RP / Minister for Funds and Regional Policy RP
 • Adam Guibourgé-Czetwertyński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu RP / Undersecretary of State, Ministry of Climate RP
 • Jakub Chełstowski, Marszałek Województwa Śląskiego / Marshal of the Silesian Voivodeship

Konferencja "W kierunku zielonej gospodarki" / "Towards a green economy" conference

12:00 – 12:45 Otwarcie konferencji i powitanie gości / Opening of the conference & welcoming guests:

 • Jakub Chełstowski, Marszałek Województwa Śląskiego / Marshal of the Silesian Voivodeship

            Kluczowe przemówienia / Key-note speeches by:

 • Elisa Ferreira, Komisarz ds. Polityki Spójności i Reform / Commissioner for Cohesion and Reforms, European Commission
 • Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej RP / Minister for Funds and Regional Policy RP

12:45 – 13:15 Przerwa / Break

13:15 – 15:15 Panel dyskusyjny dotyczący rekomendacji na przyszłość (Scena Audytoryjna): / Panel discussion on recommended directions for the future (Auditorium stage):

Transformacja Regionów Górniczych – jak podążać za "zieloną zmianą" w sprawiedliwy sposób / Coal Regions in Transition – how to follow the "green change" in a just way

Moderator: Pete Kercher, ekspert, wykładowca, Strategic Design, EIDD-Design for All Europe / expert, lecturer, Strategic Design, EIDD-Design for All Europe

Paneliści / Panellists:

 • Elisa Ferreira, Komisarz UE ds. Polityki Spójności i Reform / Commissioner for Cohesion and Reforms, European Commission
 • Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej RP / Minister for Funds and Regional Policy RP
 • Andrzej Sadoś, Ambasador, Stały Przedstawiciel RP przy UE / Ambassador, Permanent Representative of Poland to the European Union
 • Michał Woś, Minister – Członek Rady Ministrów RP / Member of the Council of Ministers RP
 • Adam Guibourgé-Czetwertyński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu RP / Undersecretary of State, Ministry of Climate RP
 • Jerzy Buzek, Poseł do Parlamentu Europejskiego, Członek Komisji ds. Przemysłu, Badań i Energii / Member of the European Parliament, Member of the Committee on Industry, Research and Energy
 • Jadwiga Wiśniewska, Poseł do Parlamentu Europejskiego, Członek Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego / Member of the European Parliament, Member of the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs and the Committee on the Environment
 • Grzegorz Tobiszowski, Poseł do Parlamentu Europejskiego, Członek Komisji ds. Przemysłu, Badań i Energii / Member of the European Parliament, Member of the Committee on Industry, Research and Energy
 • Lilyana Pavlova, Wiceprezes, Europejski Bank Inwestycyjny / Vice-President of the European Investment Bank
 • Mark Speich, Sekretarz Stanu ds. Federacji, Europy i spraw międzynarodowych, Rząd Północnej Nadrenii-Westfalii, Europejski Komitet Regionów / Secretary of State for Federal Affairs, Europe and International Affairs, North Rhine-Westphalia, Member of the European Committee of the Regions
 • Ivo Vondrák, Hejtman, Kraj Morawsko-Śląski (Czechy) / Governor of the Moravian-Silesian Region (Czech Republic)
 • Maria Belarmina Diaz Aguado, Dyrektor Generalna ds. Górnictwa, Energii i Transformacji, Księstwo Asturii / Director-General of Energy, Mining and Reactivation, Principality of Asturias
 • Amaury Caprasse, Zastępca Dyrektora Gabinetu Premiera, Region Walonii / Deputy Head of Cabinet of the Minister-President of Wallonia
 • Dominik Kolorz, przewodniczący Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność / Chairman of the Board of the Śląsko-Dąbrowski Region NSZZ Solidarność
 • Jakub Chełstowski, Marszałek Województwa Śląskiego / Marshal of the Silesian Voivodeship

19:00 Kolacja bankietowa w Filharmonii Śląskiej (wyłącznie dla osób zarejestrowanych) / Banquet dinner at the Silesian Philharmonic (only for registered persons)

20:30 Koncert w Filharmonii Śląskiej (wyłącznie dla osób zarejestrowanych) / Concert at the Silesian Philharmonic (only for registered persons)

28 stycznia 2020 / 28 January 2020


10:00 – 10:30 Kawa powitalna / Welcome coffee

10:30 – 12:30 Poranna sesja równoległa I (Scena Audytoryjna): / Morning breakout session I (Auditorium stage):

Sprawiedliwa transformacja – "zielona zmiana" uczciwa wobec obywateli UE / Just Transition – "Green change" fair to the EU’s citizens

Moderator: Judit Rózsa, Dyrektor Wydziału Polskiego, Dyrekcja Generalna ds. zatrudnienia, Komisja Europejska / Head of Unit Poland, Czech Republic, Slovakia, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion, European Commission

Paneliści / Panellists:

 • Klaus Freytag, przedstawiciel Premiera Brandenburgii / Representative of the Prime Minister for the Region of Lusatia, State Chancellery of the State of Brandenburg
 • Florin Tiberiu Iacob Ridzi, Burmistrz Petrosani, Jiu Valley, Rumunia / Mayor of Petrosani, Jiu Valley, Romania
 • Lucie Studničná, Przewodnicząca Komisji Konsultacyjnej ds. zmian przemysłowych, Europejski Komitet Społeczno-Ekonomiczny / President of the Consultative Commission on Industrial Change, European Economic and Social Committee
 • Grzegorz Puda, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej RP / Secretary of State, Ministry for Funds and Regional Policy RP
 • Karel Tichý, Zastępca kierownika Strategii RE:START, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Czechy / Deputy manager of RE:START Strategy, Ministry of Regional Development of Czech Republic
 • Marcin Połomski, Członek Zarządu Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce, Burmistrz Rydułtów / Mayor of Rydułtowy, Member of the Board of the Association of Mining Communes in Poland
 • Mirosław Proppé, Prezes Zarządu WWF Polska / President of WWF Poland 
 • Witold Mandrysz, Instytut Socjologii, Uniwersytet Śląski / Institute of Sociology, University of Silesia in Katowice

10:30 – 12:30 Poranna sesja równoległa II (Sala Balowa): / Morning breakout session II (Ballroom):

"Zielona" transformacja i dywersyfikacja gospodarcza w regionach górniczych / "Green" economy transformation and diversification in coal regions

Moderator: Lucie Žáčková, Zastępca Dyrektora Wydziału Polskiego, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej, Komisja Europejska / Deputy Head of Unit Poland, Directorate-General for Regional and Urban Policy, European Commission

Paneliści / Panellists:

 • Laurence Capelle, Delegat Generalny Regionu Walonii-Brukseli w Warszawie / General Delegate of the Region of Wallonia-Brussels in Warsaw
 • Zdeněk Karásek, Wicehejtman, Kraj Morawsko-Śląski, Czechy / Deputy-Governor of Moravia-Silesia Region
 • Wojciech Kałuża, Wicemarszałek Województwa Śląskiego / Vice-Marshal of the Silesian Voivodeship
 • Brieuc Posnic, Dyrekcja Generalna ds. Energii, Komisja Europejska / Directorate-General for Energy, European Commission
 • Goetz von Thadden, Dyrektor Wydziału, Europejski Bank Inwestycyjny / Head of Unit for Financial Instruments in the Baltic Sea & Northern Europe, European Investment Bank
 • Marta Sláviková, Dyrektor Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TRITIA / Director, European Grouping of Territorial Cooperation TRITIA Ltd.
 • Anna Kuna-Kasprzyk, Departament Polityki Przestrzennej, Ministerstwo Rozwoju RP / Department for Spatial Development, Ministry of Economic Development RP
 • Janusz Michałek, Prezes Zarządu KSSE S.A. / President of the Board of Katowice Special Economic Zone Co.
 • Wojciech Psonka, Prezes Zarządu Prointegra S. A. / President of the Board Prointegra S.A.

12:30 – 13:30 Przerwa / Break

13:30 – 15:30 Popołudniowa sesja równoległa I (Scena Audytoryjna): / Afternoon breakout session I (Auditorium stage):

"Zielone" innowacje jako koło zamachowe zmian w regionach górniczych / "Green" innovations as a flywheel of the coal regions transformation

Moderator: Jan Bondaruk, Zastępca Dyrektora, Główny Instytut Górnictwa w Katowicach / Deputy Director, Central Mining Institute, Poland

Paneliści / Panellists:

 • Stephan Rohde, Dyrektor Wydziału Rozwoju Strukturalnego w obszarach węgla brunatnego, Kraj Związkowy Saksonia / Head of Department for Structural Development in the Saxon lignite areas, The Saxon State Ministry for Regional Development
 • Piotr Pryciński, Zastępca Dyrektora Działu Strategii, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju / Deputy Director of the Strategy Department, National Centre for Research and Development
 • Iwona Jelonek, prof. UŚ, Wydział Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Śląski / prof. UŚ, University of Silesia in Katowice
 • Kamil Szydłowski, InnoEnergy Europa Centralna / Public Affairs Manager, InnoEnergy Central Europe Ltd.
 • Esteban Pelayo, Dyrektor Europejskiego Stowarzyszenia Agencji Rozwoju EURADA/ Director of the European Association of Development Agencies EURADA
 • Bartłomiej Płonka, Prezes Zarządu Śląskiego Centrum Naukowo-Technologicznego Przemysłu Lotniczego Sp. z o.o. / President of the Board of the Silesian Science and Technology Centre of Aviation Industry Ltd.

13:30 – 15:30 Popołudniowa sesja równoległa II (Sala Balowa): / Afternoon breakout session II (Ballroom):

Rewitalizacja – jak przywrócić do życia tereny pogórnicze / Revitalization – how to bring post-mining areas back to life

Moderator: Robert Pollock, Doradca, Sekretariat Platformy Transformacji Regionów Górniczych / Senior Advisor to the Secretariat of the EC’s Platform for Coal Regions in Transition

Paneliści / Panellists:  

 • Christopher Todd, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej, Komisja Europejska / Head of Unit Poland, Directorate-General for Regional and Urban Policy, European Commission
 • Małgorzata Mańka-Szulik, Prezydent Miasta Zabrze / Mayor of Zabrze
 • Waldemar Socha, Prezydent Miasta Żory / Mayor of Żory
 • Mariusz Skiba, Zastępca Prezydenta Katowic / Vice-Mayor of Katowice
 • Andrea Liverani, Kierownik programu w zakresie energii i produktów wydobywczych w Europie, Bank Światowy / Program Lead for Energy and Extractives in Europe, World Bank
 • Tadej Špitalar, Dyrektor Agencji Rozwoju Regionalnego Regionu Zasavje, Słowenia / Director of the Zasavje Regional Development Agency, Slovenia
 • Marta Sláviková, Dyrektor Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TRITIA / Director, European Grouping of Territorial Cooperation TRITIA Ltd. 
 • Marta Pogrzeba, profesor Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych / prof. IETU, The Institute for Ecology of Industrial Areas (IETU), Member of the EU  Mission Board for the Mission Area “Soil Health and Food” under Horizon Europe Research & Innovavtion Programme (2021-2027) 
 • Paul Boutsen, Dyrektor Zarządzający, transitLAB, Belgia / Managing Director, transitLAB, Belgium

15:30 – 19:00 Wizyty studyjne po projektach współfinansowanych z Funduszy Europejskich (wyłącznie dla osób zarejestrowanych) / Study tours to projects co-financed by the European Funds (only for registered persons)


Wejście do Międzynarodowego Centrum Kongresowego od strony ulicy Olimpijskiej /
Entrance to the International Congress Centre from the side of Olimpijska Street

TŁUMACZENIE: PL-EN-FR-DE-CZ /