Przejdź do treści głównej

Panel dyskusyjny dotyczący rekomendacji na przyszłość
Panel discussion on recommended directions for the future

Panel dyskusyjny dotyczący rekomendacji na przyszłość: Transformacja Regionów Górniczych – jak podążać za "zieloną zmianą" w sprawiedliwy sposób

Panel discussion on recommended directions for the future: Coal Regions in Transition – how to follow the "green change" in a just way
 


Panel discussion on recommended directions for the future
Panel discussion on recommended directions for the future
Zobacz również: