Przejdź do treści głównej

Ostatnie wolne miejsca na konferencję
Last available seats for the conference


2020-01-07 14:49

Liczba osób zainteresowanych udziałem w konferencji "W kierunku zielonej gospodarki" przerosła nasze najśmielsze oczekiwania. Ze względu na otrzymywane sygnały z zewnątrz postanowiliśmy przedłużyć czas rejestracji na konferencję, żeby umożliwić zapisanie się wszystkim, którzy nie zdążyli się dotychczas zarejestrować.

Rejestracja do wyczerpania limitu miejsc!


The number of people interested in participating in the conference "Towards a green economy" has exceeded our wildest expectations. Due to the signals received from outside, we decided to extend the registration time for the conference in order to allow all those who have not yet managed to register.

Registration until the limit of places is reached!

Poleć innym (Recommend):
Facebook G+ Twitter Pint.