Przejdź do treści głównej

Konferencja prasowa
Press conference


Konferencja prasowa dot. konferencji "W kierunku zielonej gospodarki" z udzialem Komisarz ds. Polityki Spójności i Reform Elisy Ferreiry, Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej RP Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak i Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Klimatu RP Adama Guibourgé-Czetwertyńskego.

Press conference on the conference "Towards a green economy" with participation of EU Commissioner for Cohesion and Reforms Elisa Ferreira, Marshal of the Silesian Voivodeship Jakub Chełstowski, Minister for Funds and Regional Policy RP Małgorzata Jarosińska-Jedynak and Undersecretary of State, Ministry of Climate RP Adam Guibourgé-Czetwertyński.

Katowice, 27.01.2020

Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.