Przejdź do treści głównej

Spotkanie informujące o Funduszu Sprawiedliwej Transformacji
Information meeting on the Fair Transformation Fund

Jakub Chełstowski, Marszałek Województwa Śląskiego / Marshal of the Silesian Voivodeship

Wystąpienia / Speeches:

Elisa Ferreira, Komisarz ds. Polityki Spójności i Reform / Commissioner for Cohesion and Reforms, European Commission

Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej RP / Minister for Funds and Regional Policy RP

Adam Guibourgé-Czetwertyński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu RP / Undersecretary of State, Ministry of Climate RPKomisarz UE Elisa Ferriera / EU Commissioner for Cohesion and Reforms Elisa Ferreira
Komisarz UE Elisa Ferriera / EU Commissioner for Cohesion and Reforms Elisa Ferreira
Zobacz również: