Przejdź do treści głównej

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego / Marshal's Office of the Silesian Voivodeship


Napisz do nas / Write to us


Godziny pracy / Working hours:

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30 
Monday to Friday from 7.30 to 15.30


Telefony / Phones

+48 (32) 77 99 282;
+48 (32) 77 99 175;


Adres do korespondencji: ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
Correspondence address: 46 Ligonia Street, 40-037 Katowice

Mapa wskazująca lokalizację / Map with location
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego / Marshal's Office of the Silesian Voivodeship
ul. Plebiscytowa 36 / 36 Plebiscytowa Street
40-041 Katowice / Katowice