Przejdź do treści głównej

Kontakt / Contact


Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego / Marshal's Office of the Silesian Voivodeship zobacz szczegóły / see details

ul. Plebiscytowa 36 / 36 Plebiscytowa Street
40-041 Katowice / Katowice
Godziny pracy / Working hours:

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30 
Monday to Friday from 7.30 to 15.30

Telefony / Phones:

+48 (32) 77 99 282;
+48 (32) 77 99 175;

Mapa wskazująca lokalizację / Map with location