Przejdź do treści głównej

27-28/01/2020 MCK KATOWICE (POLAND)

Wymiana doświadczeń między europejskimi regionami górniczymi
Exchange of experiences of European coal regions

Polecamy / Recommend